Wie zijn wij

Ontstaan Clubhuis de Derde Helft in Leiderdorp

Clubhuis de Derde Helft heeft als doel om van sportkantines een gezellige ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel, maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek.

In Leiderdorp hebben, op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, voetbalvereniging RCL, hockeyclub Alecto en welzijnsorganisatie Incluzio de handen ineen geslagen en eind 2019 Club huis de Derde Helft opgericht. Gelijk vanaf de start was Clubhuis de Derde Helft een succes.

Alles kan en mag en er is voor ieder wat wils. Sport- en spel- en beweegactiviteiten maar ook (creatieve) workshops en themabijeenkomsten behoren tot de mogelijkheden.

In en buiten de beide sportkantines, dat is de opzet.
De bases zijn de beide sportcomplexen van RCL en Alecto.

Er is geen bovengrens qua leeftijd. Iedereen rond de leeftijd van 55 jaar is welkom, maar ook tachtigers of nog ouder. Met of zonder beperking, wel of niet mobiel: alle 55+’ers uit de regio zijn welkom!


Bestuur Clubhuis de Derde Helft

Het bestuur van Clubhuis de Derde Helft bestaat uit vertegenwoordigers van hockeyvereniging Alecto, voetbalclub RCL, Incluzio Leiderdorp en onafhankelijke vrijwilligers.

Het bestuur organiseert allerlei activiteiten en staat open voor nieuwe ideeën en andere suggesties om Clubhuis de Derde Helft nog leuker en gezelliger te maken.


Samenwerkingspartners Clubhuis de Derde Helft
Alecto – RCL – Incluzio – Ouderenfonds

Voetbalvereniging RCL – www.rcl.nl

Commissieleden:

Koos Koster, voorzitter
(vertegenwoordiger Alecto)

Thomas Stolker, secretaris
(vertegenwoordiger RCL)

Fred van Setten, penningmeester
(vertegenwoordiger Alecto)

Rob van der Groen
(vertegenwoordiger RCL)

Robert Guis
(vertegenwoordiger RCL)

Joyce Thissen
(vertegenwoordiger Incluzio)

Robert van Egmond
(vertegenwoordiger Incluzio)


RCL is opgericht op 24 augustus 1926 en mag zich gerust een club met een rijke historie noemen. Maar RCL is ondanks zijn bejaarde leeftijd een vitale club.

In de Rijn- en Bollenstreek, waar het zaterdagvoetbal welig tiert, wil de Racing Club Leiderdorp (RCL) weer een rol van betekenis spelen. Ruim tien jaar lang behoorde RCL tot de top van het amateurvoetbal.

Nog altijd is de ‘Leiderdorpse Racing’, met 1200 leden en een mooie en professionele accommodatie, een club van formaat.


Hockeyclub Alecto – www.alecto.nu

De Leiderdorpse hockeyclub Alecto is opgericht op 2 april 1970.

De hockeyclub had destijds nog geen echte thuisbasis. Er werd afwisselend gespeeld op grasvelden langs de Splinterlaan (nu woonwijk Zijlgaarde), de Van Diepeningenlaan en de Hoogmadeseweg. Het trainen vond op diverse locaties in Leiderdorp plaats.

Aan het begin van het seizoen 1976-1977 werden de eerste twee grasvelden in Sportpark “De Bloemerd” in gebruik genomen.

In oktober 2004 werd na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding het vernieuwde clubhuis geopend door Erica Terpstra. Alecto was één van de eerste sportverenigingen met een buitenschoolse kinderopvang (BSO) die gebruik maakte van het clubhuis.

De club telt ruim 1.200 leden en heeft 4 kunstgras wedstrijdvelden en een kunstgras trainingsveld. De hoogste seniorenelftallen spelen momenteel beiden in de Overgangsklasse.


Incluzio Leiderdorp

Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunt Incluzio Leiderdorpers die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen.

Zelfredzaamheid, dat is het doel waarnaar Incluzio streeft.

Incluzio staat midden in de buurt. Zij biedt hulp en dienstverlening in leven, werken en wonen. En zijn daar succesvol in. Incluzio heeft veel kennis over wat er speelt in de wijk en bij de bewoners. Ze brengt meer samenhang in zorg en ondersteuning, zodat meer mensen geholpen kunnen worden.

De organisatie laat zien dat er een wereld is te winnen door de integratie van zorg, dienstverlening en het sociale domein.


Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle senioren in Nederland en is de bedenker van de Derde Helft. Zij vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom biedt ze allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De oudere is betrokken bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst. Het Ouderenfonds richten hierbij op drie pijlers: stimuleren van actief ouder worden, inspireren tot een leef¬tijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid.

Het Ouderenfonds maakt geen onderscheid in leeftijd, godsdienst, handicap, culturele of etnische achtergrond, gender of seksuele voorkeur.

Door voort te bouwen op de kracht van het verenigingsleven en de verbroedering van sport, creeërt het Ouderenfonds met plaatselijke verenigingen en organisaties een ouderenvriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.


KOM EENS KIJKEN